سه‌شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - 2020 October 27
کد خبر: ۲۱۴۱
|
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۸
اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو عبارتند از گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ، سرمایه گذاری سپه ، سرمایه گذاری استان گیلان و فولاد مبارکه اصفهان که نمایندگان حقیقی آنها در ترکیب هیئت مدیره این شرکت به ترتیب آقایان: ناصر تقی زاده ، محمد فاطمیان ، سید محمد ابریشمی ، محسن مصطفی پورده چشمه و صادق نجفی خضرلو هستند.
موضوع پاداشها و حق حضور اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان حقوقی از جمله مسائلی که در چند روز گذشته توسط این این رسانه دنبال می شود. تصویب پاداشهای مندرج در صورتهای مالی پس از تصویب مجامع شرکتها امکان پذیر است و در این باره تصمیم گیری خواهد شد که پاداش در نظر گرفته شده به اعضای حقیقی هیئت مدیره تعلق خواهد گرفت یا اعضای حقوقی آنها. اما چیزی که در این میان مهم است میزان پاداشهایی است که به این اعضا تعلق می گیرد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که در حال حاضر ناصر تقی زاده را سکان دار خود می بیند در این موضوع رقم بسیار بزرگی را به عنوان پاداش هیئت مدیره در مجمع خود که در تیرماه برگزار شد مصوب می بیند.

اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو عبارتند از گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ، سرمایه گذاری سپه ، سرمایه گذاری استان گیلان و فولاد مبارکه اصفهان که نمایندگان حقیقی آنها در ترکیب هیئت مدیره این شرکت به ترتیب آقایان: ناصر تقی زاده ، محمد فاطمیان ، سید محمد ابریشمی ، محسن مصطفی پورده چشمه و صادق نجفی خضرلو هستند.

۷۲۰ میلیون تومان پاداش

با بررسی تصمیمات مجمع چادرملو که در تیرماه برگزار شد مشخص می شود که پاداش ۷۲۰ میلیونی برای اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته شده که اگر این پاداش مربوط به اعضای حقیقی باشد رقم بسیار بزرگی است و اگر هم برای اعضای حقوقی باشد که باید دید چگونه با نماینده خود این مسئله را تقسیم خواهند کرد.


در بین اعضای هیئت مدیره چادرملو تنها ناصر تقی زاده و سید محمد ابریشمی موظف هستند و سایر اعضا غیرموظف می باشند که برای آنها نیز مبلغ ۲۸ میلیون ریال حق حضور در نظر گرفته شد.

ارسال نظر
گزارش تصویری
منهای اقتصاد